اجهزة المعمل


No

Name

Code

1

Refrigerator

PPBL 001

2

Freezer  (-20)

PPBL 002

3

Electrical oven

PPBL 003

4

Water bath

PPBL 004

5

Water bath with shaker

PPBL 005

6

Incubator

PPBL 006

7

Autoclave

PPBL 007

8

Microwave

PPBL 008

9

Thermal cycler

PPBL 009

10

Real time PCR

PPBL 010

11

HPLC unit

PPBL 011

12

UV sterilisation Cabinet ( RNA )

PPBL 012

13

UV sterilisation Cabinet ( DNA )

PPBL 013

14

Gel documentation camera

PPBL 014

15

ELISA Washer

PPBL 015

16

ELISA reader

PPBL 016

17

Water purification System

PPBL 017

18

Centrifuge

PPBL 018

19

Ice maker

PPBL 019

20

Vortex

PPBL 020

21

Balance

PPBL 022

22

Microscope

PPBL 023

23

Vaccum pump

PPBL 024

24

pH meter

PPBL 025

25

Spectrophotometer

PPBL 026

26

Hot plate

PPBL 027

27

Safety Cabinet

PPBL 032

28

Freezer (- 80)

PPBL 053

29

R.T. Centifuge

PPBL 054